Yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR)

Beth yw’r Adnodd Data Cenedlaethol?

Mae’r Rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol yn fenter strategol i helpu i drawsnewid iechyd a gofal yng Nghymru trwy ddefnydd mwy cysylltiedig a chydweithredol o ddata. Bydd y Rhaglen yn galluogi defnyddwyr i gael mynediad at y data ac offer cywir, ar yr adeg iawn, i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth.


Beth yw goblygiadau hyn i mi?

O nyrs i weithiwr gofal, clinigwr i ddadansoddwr, swyddog llywodraeth i ddinesydd Cymru, bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn sail i fentrau data iechyd a gofal pwysig ledled Cymru am flynyddoedd i ddod.

Cliciwch ar enghreifftiau yn y ddelwedd ryngweithiol i archwilio detholiad o astudiaethau achos sy’n dangos sut y gellir defnyddio’r Adnodd Data Cenedlaethol i gefnogi iechyd a gofal ar draws Cymru.