Astudiaeth Achos - Ymateb i COVID-19

Cefnogi’r Ymateb i COVID-19 yng Nghymru

Mae pandemig COVID-19 wedi newid y byd sy’n gyfarwydd i ni a bywydau pobl. Mae’r Adnodd Data Cenedlaethol wedi chwarae rôl bwysig, a gall chwarae un gynyddol arwyddocaol, gan gefnogi partneriaid allweddol yn ymateb Cymru, trwy nodi a chefnogi cleifion sy’n gwarchod, modelu lledaeniad y feirws i gefnogi’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, a helpu i dracio ac olrhain i leihau lledaeniad y feirws.

Ar bob lefel, gall partneriaid allweddol ddefnyddio data’r Adnodd Data Cenedlaethol i lywio ac asesu penderfyniadau allweddol am yr ymateb, gan helpu i lywio'r genedl trwy'r pandemig a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

Stori COVID-19:

Gall y rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol sydd wedi’i sefydlu a’i integreiddio wella pob agwedd ar yr ymateb - gan nodi a chefnogi cleifion sy’n gwarchod, modelu lledaeniad y feirws i gefnogi’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, a helpu i dracio ac olrhain trosglwyddiad er mwyn lleihau lledaeniad y feirws.

Gwyliwch y fideo i weld sut gall yr Adnodd Data Cenedlaethol gefnogi partneriaid ar bob lefel i lywio ac asesu penderfyniadau allweddol ynghylch yr ymateb, gan helpu i lywio’r genedl trwy’r pandemig a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

Sut bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu?

1

Gwell cynllunio a dyrannu adnoddau – mae gan yr Adnodd Data Cenedlaethol gronfa gyfoethog o ddata a gwybodaeth ar draws lleoliadau iechyd a gofal y gellir eu defnyddio i helpu dadansoddwyr a byrddau iechyd i wneud gwell penderfyniadau cynllunio ac adnoddu.

2

Meddygaeth fanwl – sicrhau bod adnoddau ar gael i ymchwilwyr a gwyddonwyr i gefnogi datblygiad brechlyn a thriniaethau eraill.

3

Gwella cydlynu gofal ar draws lleoliadau – mae ymateb i COVID-19 wedi atgyfnerthu pwysigrwydd rhannu gwybodaeth yn effeithiol rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Gall yr Adnodd Data Cenedlaethol alluogi hyn.

4

Gwella cynllunio ar gyfer argyfwng – mae sicrhau bod gwybodaeth amser real ar gael trwy'r Adnodd Data Cenedlaethol wedi bod yn hanfodol wrth asesu lle y dylid sicrhau bod adnoddau o amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus ar gael.